Submenu

Achtergrond

De democratische kwaliteit van besluitvormingsprocessen is een van de belangrijkste pijlers voor de gemeente Nieuwegein. Dit betekent dat de gemeente inwoners, ondernemers of andere partijen uit de stad in een vroeg stadium betrekt bij het maken van plannen en het beoordelen van initiatieven. Daarom zijn onze activiteiten gericht op:

  • Openbaarheid van plannen en besluitvorming
  • Het mogelijk maken van een zorgvuldige belangenafweging
  • Toegankelijkheid van participatie in besluitvormingsprocessen
  • Verantwoording van beleid en keuzes

De burgemeester heeft de gemeenteraad toegezegd de nota Samen met de stad te actualiseren. In de programmabegroting 2020-2023 kondigt het college tevens aan te zullen werken aan de opvolger van de nota Samen met de stad en de nota Vertrouwen op de kracht van de stad. De notitie Samen met de stad dateert uit 2012, en vraagt daarom ook om een herziening om de laatste inzichten en ervaringen die de lokale democratie versterken, vast te stellen in een eenduidige visie en werkwijze voor de organisatie, college, raad en de stad.

Daarnaast heeft de opdracht om tot geactualiseerd participatiebeleid te komen extra urgentie gekregen door de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft op 11 februari 2020 een motie aangenomen die de regering verzoekt in de invoeringswet Omgevingswet een regeling op te nemen die gemeentes verplicht participatiebeleid op te stellen. Met de Omgevingswet wil de overheid stimuleren om samen met de stad te bepalen wat we bij initiatieven willen ontwikkelen én beschermen. Het betrekken van inwoners wordt dus op alle fronten steeds belangrijker.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen