Submenu

Samen met de stad

College presenteert vernieuwde aanpak voor participatie

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werkt de gemeente aan een duurzame, veilige en gezonde stad. Daarvoor betrekken we de stad bij allerlei ontwikkelingen en plannen. Deze samenwerking noemen we participatie. Ook kloppen inwoners, ondernemers of organisaties zelf aan met een idee voor hun wijk, organisatie of bedrijf. Zo’n idee noemen we een initiatief. Hoe gaat de gemeente hiermee om? Het bestaande participatiebeleid ‘Samen met de stad’ is in 2021 vernieuwd en verbeterd. 

De gemeente ontwikkelt veel plannen voor en met de stad. De afgelopen jaren nodigden we u uit voor allerlei gesprekken. Over de ontwikkeling van City, het woonbeleid, Toekomstvisie 2025, Routekaart Energieneutraal 2040, wijkontwikkelingsprogramma Betere Buurten, de Omgevingsvisie, en nog veel meer. Kortom, er gebeurde al veel in Nieuwegein op het gebied van participatie. Op hieruit geleerde lessen en inzichten willen we voortbouwen, en dit verder laten groeien. Tegelijk hebben we met inwoners, ondernemers en organisaties gesproken om te horen wat er beter kan.

De uitkomsten van deze gesprekken én eerdere evaluaties van participatietrajecten hebben we vertaald naar uitgangspunten in het vernieuwde participatiebeleid. Deze uitgangspunten hebben de vorm van participatiewaarden en -handvatten gekregen. In de vernieuwde participatienota Samen met de stad staan ze beschreven. Het college stelt voor aan de hand van deze uitgangspunten de participatie in de praktijk verder vorm te geven. Het geactualiseerde beleid wordt op 25 november 2021 ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bekijk hier de vernieuwde participatienota Samen met de stad (september 2021)

Bekijk hier de concept-bouwstenen voor de vernieuwde participatievisie (juli 2021).

 

Samen met de stad

Cookie-instellingen