Buurtbericht april 2024

15-04-2024

In het tweede buurtbericht kijken we terug op de geslaagde buurtgesprekken en nodigen we je uit onze enquête in te vullen

Bedankt voor uw komst naar de buurtgesprekken!

Foto bijeenkomst in de buurtOp 22, 25 en 29 maart stonden wij in de buurt om kennis met u te maken. Op zeven verschillende locaties spraken we met bewoners over de buurt. We hebben in totaal meer dan 120 bewoners gesproken! De punten waar u blij mee bent, verbeterpunten, ideeën en dromen zijn genoteerd! Mooi om te horen dat de meeste mensen heel tevreden zijn over hun buurt en er met veel plezier wonen. Genoemde aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het onderhoud, halen en brengen bij de scholen, wortelopdruk van grote bomen, hard rijden. Er zijn ook mooie dromen en ideeën geopperd, zoals oud worden in de eigen buurt, een buurtmoestuin, het behouden van de speelplek op de Harplaan, een natuurmuur op de gymzaal, groene tuinen, het aantrekkelijk maken van de vijver bij de Fagotlaan, wegversmallingen, en nog zoveel meer.

Vul de enquête in

Heeft u de buurtgesprekken gemist? Of heeft u nog aanvullende punten? We horen graag uw mening. Dit kunt u doen via onze digitale enquête

U kunt de vragenlijst invullen tot en met dinsdag 30 april. Heeft u moeite om de enquête digitaal in te vullen? Bel of Whatsapp ons even, dan doen we een papieren versie bij u in de brievenbus. Alvast bedankt voor het invullen van de enquête!

Buurtleven

We hebben al veel gehoord over het buurtleven in Zuilenstein. Een initiatief waarbij bewoners die met elkaar paaseieren verstoppen, een Whatsapp groep hebben, met elkaar wandelen, oliebollen bakken en nog veel meer. Een mooie manier om buurtgenoten te leren kennen. Dit soort netwerken zijn heel waardevol voor een leefbare en veilige buurt. Betere Buurten helpt graag om leuke ideeën zoals een buurtmoestuin of activiteiten van bewoners te faciliteren.

Op woensdag 29 mei gaan we met elkaar verder praten over wat er nodig is om bestaande initiatieven te behouden en nieuwe initiatieven aan te moedigen.

Studenten HKU aan de slag in de buurt

Studenten HKUMet Betere Buurten werken we samen met de Hogeschool voor de Kunsten. Eerstejaars studenten van de opleiding Creative Transformation gaan de komende periode onderzoeken en ontdekken in Zuilenstein. Zij gaan met behulp van experimenten kijken wat nodig is voor een duurzame wijk. Een wijk waar nieuwe verbindingen worden gelegd, waar interactie is tussen de inwoners en waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. De studenten zijn herkenbaar aan een HKU-shirt. Misschien loopt u wel een groepje studenten tegen het lijf!

 

De basisscholen doen mee

Ook basisschool De Toonladder, Beatrixschool en Vroonestein doen mee met Betere Buurten Zuilenstein. De komende tijd krijgen alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 een gastles Betere Buurten en gaan we op pad met de leerlingenraden.

Hoe gaat het verder?

We zitten nu in een eerste fase waarin we zoveel mogelijk informatie over de buurt verzamelen. Alle verkregen informatie verwerkt Sanne, onze ontwerper openbare ruimte, op een kansenkaart. Dit is een plattegrond van de buurt waarop alle kansrijke verbeteringen globaal worden weergegeven. De kansenkaart presenteren we op woensdag 29 mei aan de buurt. Dan checken we of we goed hebben geluisterd. Ook de studenten van de  HKU laten dan hun bevindingen zien.

Woensdag 29 mei:
Betere Buurtenavond
(let op, deze datum is gewijzigd!)
Tussen 17.00 en 19.00 uur
Locatie: Reinaerde Cimbaalsingel, bij mooi weer buiten
Voor eten wordt gezorgd!

Vanaf juni kan het echte ontwerpen beginnen. Voor iedere straat maken we een inrichtingsvoorstel. Voor een aantal belangrijke plekken gaan we met de direct omwonenden in gesprek om tot een goede inrichting te komen. Hiermee beginnen we bij het hofje van de Bombardonlaan. Vanwege de ernstige wortelopdruk is de urgentie hier groot.

Het begin is er

De afgelopen tijd zijn er op verschillende plekken in de buurt al verbeteringen aangebracht. Heeft u de klimaatproof schoolpleinen bij de Toonladder en Vroonestein gezien? Of het initiatief van bewoners van de Fagotlaan? Samen met de gemeente en Portaal hebben zij een strook overbodige bestrating omgetoverd tot een plantsoen. Voor het water geven gebruiken zij regenwater uit hun nieuwe regentonnen.

Zuilenstein, daar zit muziek in!

Benieuwd naar de favoriete muzieknummers van uw buurtgenoten? Wij hebben ze verzameld. Luister op Spotify naar de playlist “Zuilenstein”

Cookie-instellingen