Persbericht gemeenteraad akkoord met vernieuwingsplannen Betere Buurten

Datum

20 december 2016

Raad stemt in met vernieuwingsplannen voor Betere Buurten

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 19 december 2016 unaniem ingestemd met de vernieuwingsplannen voor de openbare ruimte van Merwestein en Sluyterslaan en omgeving. Dit betekent dat de uitvoering van de vernieuwingsplannen starten in 2017. Doel is het duurzaam vernieuwen van de buurten zodat inwoners en gebruikers ook in de toekomst prettig in hun buurt kunnen leven.

Tijdens wijkbijeenkomsten en meedenksessies zijn bewoners met elkaar in gesprek gegaan over hun woonwensen in hun buurt. Samen met hen en vele andere partners zijn er ontwerpen voor de openbare ruimte gemaakt. Inwoners zijn blij met het besluit. Jacqueline van de Siepkamp en Nelly Daass: ‘We voelen ons echt gehoord. We kregen gaandeweg het proces steeds meer hoop en voelen ons nauw betrokken. We zien dat er met onze voorstellen ook echt iets wordt gedaan, dat er concrete acties uitkomen’.

Naast ruimtelijke aspecten vinden bewoners de volgende onderwerpen belangrijk: een schone buurt, sociale samenhang, veiligheid en het imago van de buurt. Deze thema’s worden parallel aan en in verbinding met het ontwerp opgepakt.

Waarom deze vernieuwing?

Nieuwegein bestaat dit jaar 45 jaar en in de loop van de tijd is de openbare ruimte op en versleten geraakt. We hebben daardoor te maken met buurten die een vernieuwingsslag nodig hebben. We gebruiken ook meteen het moment om de bruikbaarheid van de openbare ruimte toekomst bestendig te maken. Met het vernieuwingsplan kan de gemeente haar aandeel in de kwaliteit van de openbare ruimte meerjarig blijven leveren.

Pilotprojecten
Merwestein en de Sluyterslaan en omgeving zijn gekozen als twee van de drie pilotbuurten. Deze buurten scoren laag in diverse onderzoeken naar leefbaarheid. Woningcorporatie Mitros heeft onlangs de huurwoningen in de Sluyterslaan opgeknapt en samen kunnen we een verdere slag slaan wat de openbare ruimte betreft. Voor Merwestein geldt onder meer dat de omgeving van de tot woningen getransformeerde kantoren op deze nieuwe bestemming wordt aangepast en dat versteende of onprettige plekken een nieuwe invulling krijgen. Het vernieuwingsplan voor de Rijtuigenbuurt (de 3e pilot) wordt in juni 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 

 

.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen