Submenu

Vervangt de omgevingsvisie de structuurvisie?

39 keer bekeken

Ja, de omgevingsvisie is de vervanger van  de structuurvisie uit 2009 (Nieuwegein verbindt – Structuurvisie 2030). De Omgevingsvisie is echter veel breder en worden de kansen en opgaven voor de fysieke leefomgeving veel meer in samenhang bekeken.  Zo worden thema’s als bijvoorbeeld milieu, mobiliteit, groen en water ook meegenomen in de Omgevingsvisie. Al het beleid voor de fysieke leefomgeving komt zo samen in de omgevingsvisie en wordt onderling verbonden en op elkaar afgestemd.

Cookie-instellingen